Bezpieczna szkoła

W związku z pojawiającymi się incydentami zagrażającymi bezpieczeństwu w placówkach publicznych, zapraszamy do zapoznania się z dokumentem „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (link poniżej).

Bezpieczna szkoła

Dyrekcja