Dostęp do dziennika elektronicznego

Opisana w poradzie procedura umożliwia użytkownikowi utworzenie hasła dostępu do systemu podczas pierwszego logowania lub utworzenie nowego hasła w sytuacji, gdy użytkownik zapomni swoje hasło dostępu.
Czytaj dalej Dostęp do dziennika elektronicznego

Scalenie kont rodziców

Wiadomość ta dedykowana jest dla Rodziców/Opiekunów, którzy przy odzyskiwaniu dostępu do systemu Dziennik elektroniczny UONET+ otrzymali w wiadomości informację o kilku loginach dających możliwość wglądu do danych każdego dziecka z osobna.
Czytaj dalej Scalenie kont rodziców

Nowy dziennik elektroniczny

W ramach realizowanego projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” od dnia 28.10.2019 r. aplikacja UONET+ będzie dostępna pod nowym adresem: https://edu.lublin.eu.
Czytaj dalej Nowy dziennik elektroniczny