„Bajka” na Poczekajce

W dniu 29 września w Amfiteatrze na Poczekajce wystąpił teatr „Kropka Po Prostu” ze spektaklem „Bajka o słowie na TE”. Przedstawienie było pierwszym punktem projektu „Z kulturą do Nieba”, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy o. Proboszczowi M. Ferencowi oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Parafii Poczekajka za zaproszenie.

Dziękujemy także Widzom naszego spektaklu, wśród których mieliśmy zaszczyt gościć p. Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, wraz z mężem, Lechem Sprawką, posłem na Sejm RP, p. Kurator Oświaty, Teresę Misiuk, wraz z małżonkiem oraz p. wojewodę Lubelskiego, Przemysława Czarnka.

Panu wojewodzie Czarnkowi oraz panu posłowi Sprawce składamy szczególne podziękowania za skierowane do Widzów oraz młodych aktorów cenne uwagi związane z kontrowersyjnym, bardzo trudnym, a tym samym bardzo istotnym problemem kryjącym się pod „słowem na TE” (można by tu jeszcze dodać „słowo na WU”), będącym tematem naszego spektaklu.

Katarzyna Kasprzycka

GALERIA
fot. IX LO w Lublinie