Zebrania i konsultacje

W dniu 8 czerwca 2021 roku (wtorek) zapraszamy rodziców uczniów klas I i II na zdalne zebrania z wychowawcami klas oraz konsultacje z nauczycielami.

Zebrania odbędą się o godzinie 17:30.

Rodzice uczniów klas I i II logują się na zebranie przez platformę Teams (poprzez konto dziecka).


Konsultacje odbędą się w godzinach 16:30 – 17:30.

Chęć takiego spotkania prosimy zgłosić do nauczyciela uczącego, w poniedziałek 7 czerwca 2021 roku do godziny 12:00.

W przypadku dużej ilości chętnych, nauczyciele sugerować się będą kolejnością zgłoszeń.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO