Zebrania i konsultacje

W dniu 5 czerwca 2018 roku (wtorek) zapraszamy rodziców uczniów na zebrania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami.

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy o godzinie 17:00 na zebrania z wychowawcami klas.

Klasy pierwsze

kl. I Amgr Anna Lipskas. 22
kl. I Bmgr Anna Gaśs. 41
kl. I Cmgr Mariusz Łazorczyks. 56
kl. I Dmgr Małgorzata Majereks. 52
kl. I Emgr Iwona Mędrkiewiczs. 43
kl. I Fmgr Anna Piotrowskas. 34
kl. I Gmgr Beata Bojars. 53
kl. I Hmgr Magdalena Rybińska
dr Dorota Tkaczyk
s. 46

Klasy drugie

kl. II Amgr Małgorzata Kowalczyks. 23
kl. II Bmgr Piotr Brodziks. 40
kl. II Cmgr Joanna Doroszuks. 59
kl. II Dmgr Katarzyna Lipskas. 12
kl. II Emgr Emilia Bychawskas. 21
kl. II Fmgr Anna Cieniuch-Króls. 11
kl. II Gmgr Agnieszka Meksułas. 39
kl. II Hdr Agnieszka Kamińska-Ostęps. 57

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Konsultacje z nauczycielami odbędą się w godzinach 17:30 – 18:30.

1.Konsultacje z nauczycielami CHEMII
odbywają się w s. 59 (II piętro):
  dr A. Kamińska-Ostęp
mgr J. Doroszuk
2.Konsultacje z nauczycielami BIOLOGII i PP
odbywają się w s. 57 (II piętro):
  dr D. Tkaczyk
mgr G. Kurczuk
mgr A. Skarżyska
3.Konsultacje z nauczycielami MATEMATYKI
odbywają się w s. 42 (I piętro):
  mgr B. Bartosz-Pawelec
mgr P. Brodzik
mgr M. Królikowska
mgr M. Łazorczyk
4.Konsultacje z nauczycielami FIZYKI
odbywają się w s. 46 (I piętro):
  dr B. Kamieńska-Krzowska
mgr M. Kaczorowska-Litak
mgr J. Russa-Resztak
5.Konsultacje z nauczycielami JĘZYKA POLSKIEGO
odbywają się w s. 52 (II piętro):
  mgr B. Bojar
mgr K. Kasprzycka
mgr A. Lipska
mgr G. Puchala
mgr W. Turżańska
6.Konsultacje z nauczycielami JĘZYKA ANGIELSKIEGO
odbywają się w s. 43 (I piętro):
  mgr E. Bychawska
mgr B. Fijałkowska
mgr I. Luty
mgr L. Łukasik
mgr I. Mędrkiewicz
mgr A. Piotrowska
mgr G. Wróblewski
7.Konsultacje z nauczycielami WF
odbywają się w s. 31 (parter, obok sali gimnastycznej)
  mgr M. Chudy
mgr K. Dudek
mgr M. Lejtan
mgr M. Majerek
mgr B. Pilipczuk
mgr K. Szczeblewski
8.Konsultacje z POZOSTAŁYMI nauczycielami
odbywają się w s. 44 (pokój nauczycielski, I piętro)