Zebrania i konsultacje

W dniu 10 kwietnia 2018 roku (wtorek) zapraszamy rodziców uczniów na zebrania z wychowawcami (klasy III), spotkanie dotyczące pomocy uczniom w rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych oraz konsultacje z nauczycielami.

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS III

Rodziców uczniów klas III zapraszamy o godzinie 17:00 na zebrania z wychowawcami klas.

kl. III Amgr Anna Szafrans. 22
kl. III Bmgr Mirosław Sałachs. 40
kl. III Cmgr Grażyna Przychodzeńs. 53
kl. III Dmgr Magdalena Sałguts. 54
kl. III Emgr Bożena Fijałkowskas. 43
kl. III Fmgr Izabela Lutys. 52
kl. III Gmgr Agata Iwaniaks. 23
kl. III Hmgr Katarzyna Kasprzyckas. 39

SPOTKANIE Z KOORDYNATOREM
PROJEKTU „STORY CHEERING”

Po zebraniach, o godzinie 17:30, zapraszamy zainteresowanych rodziców do sali nr 57 (II piętro) na spotkanie z Panią Agnieszką Jackowską-Mazur koordynatorem projektu „STORY CHEERING”.

Projekt realizowany jest przez Fundację Drabina Rozwoju dotyczy pomocy uczniom w rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych.

Temat spotkania: „Jak wesprzeć młodego człowieka w poszukiwaniu własnej satysfakcjonującej drogi zawodowej”.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Konsultacje z nauczycielami odbędą się w godzinach 18:00 – 19:00.

1.Konsultacje z nauczycielami CHEMII
odbywają się w s. 59 (II piętro):
  dr A. Kamińska-Ostęp
mgr J. Doroszuk
mgr G. Przychodzeń
2.Konsultacje z nauczycielami BIOLOGII i PP
odbywają się w s. 57 (II piętro):
  dr D. Tkaczyk
mgr G. Kurczuk
mgr A. Skarżyska
3.Konsultacje z nauczycielami MATEMATYKI
odbywają się w s. 42 (I piętro):
  mgr B. Bartosz-Pawelec
mgr P. Brodzik
mgr M. Królikowska
mgr M. Łazorczyk
4.Konsultacje z nauczycielami FIZYKI
odbywają się w s. 46 (I piętro):
  dr B. Kamieńska-Krzowska
mgr J. Russa-Resztak
5.Konsultacje z nauczycielami JĘZYKA POLSKIEGO
odbywają się w s. 52 (II piętro):
  mgr B. Bojar
mgr K. Kasprzycka
mgr A. Lipska
mgr G. Puchala
mgr W. Turżańska
6.Konsultacje z nauczycielami JĘZYKA ANGIELSKIEGO
odbywają się w s. 41 (I piętro):
  mgr E. Bychawska
mgr B. Fijałkowska
mgr I. Luty
mgr L. Łukasik
mgr I. Mędrkiewicz
mgr A. Piotrowska
mgr G. Wróblewski
7.Konsultacje z nauczycielami WF
odbywają się w s. 31 (parter, obok sali gimnastycznej)
  mgr M. Chudy
mgr K. Dudek
mgr M. Lejtan
mgr M. Majerek
mgr B. Pilipczuk
mgr K. Szczeblewski
8.Konsultacje z POZOSTAŁYMI nauczycielami
odbywają się w s. 44 (pokój nauczycielski, I piętro)