Zebrania i konsultacje

W dniu 13 lutego 2018 roku (wtorek) zapraszamy rodziców uczniów na zebrania z wychowawcami i konsultacje z nauczycielami.

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

Rodziców uczniów klas trzecich zapraszamy o godzinie 16:30 na zebrania z wychowawcami klas.

kl. III Amgr Anna Szafrans. 22
kl. III Bmgr Mirosław Sałachs. 40
kl. III Cmgr Grażyna Przychodzeńs. 53
kl. III Dmgr Magdalena Sałguts. 54
kl. III Emgr Bożena Fijałkowskas. 43
kl. III Fmgr Izabela Lutys. 56
kl. III Gmgr Agata Iwaniaks. 23
kl. III Hmgr Katarzyna Kasprzyckas. 39

Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy o godzinie 17:45 na zebrania z wychowawcami klas.

Klasy pierwsze:

kl. I Amgr Anna Lipskas. 22
kl. I Bmgr Anna Gaś *s. 41
kl. I Cmgr Mariusz Łazorczyks. 56
kl. I Dmgr Małgorzata Majereks. 52
kl. I Emgr Iwona Mędrkiewiczs. 43
kl. I Fmgr Anna Piotrowskas. 34
kl. I Gmgr Beata Bojars. 53
kl. I Hmgr Magdalena Rybińskas. 46

* Uwaga!
W związku z nieobecnością p. Anny Gaś, zebranie rodziców klasy 1B zostaje przeniesione na 20 lutego 2018 roku, godz. 17:15, sala 41. Za utrudnienia przepraszamy.

Klasy drugie:

kl. II Amgr Małgorzata Kowalczyks. 23
kl. II Bmgr Piotr Brodziks. 40
kl. II Cmgr Joanna Doroszuks. 59
kl. II Dmgr Katarzyna Lipskas. 12
kl. II Emgr Emilia Bychawskas. 21
kl. II Fmgr Anna Cieniuch-Króls. 11
kl. II Gmgr Agnieszka Meksułas. 39
kl. II Hdr Agnieszka Kamińska-Ostęps. 57

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Konsultacje z nauczycielami odbędą się w godzinach 17.00 – 17.45.

1.Konsultacje z nauczycielami CHEMII
odbywają się w s. 59 (II piętro):
  mgr J. Doroszuk
mgr G. Przychodzeń
dr A. Kamińska-Ostęp
2.Konsultacje z nauczycielami BIOLOGII i PP
odbywają się w s. 57 (II piętro):
  mgr G. Kurczuk
mgr A. Skarżyska
dr D. Tkaczyk
3.Konsultacje z nauczycielami MATEMATYKI
odbywają się w s. 42 (I piętro):
  mgr B. Bartosz-Pawelec
mgr M. Łazorczyk
mgr M. Królikowska
mgr P. Brodzik
4.Konsultacje z nauczycielami FIZYKI
odbywają się w s. 46 (I piętro):
  mgr M. Kaczorowska-Litak
mgr J. Russa-Resztak
5.Konsultacje z nauczycielami JĘZYKA POLSKIEGO
odbywają się w s. 52 (II piętro):
  mgr W. Turżańska
mgr G. Puchala
mgr K. Kasprzycka
mgr B. Bojar
mgr A. Lipska
6.Konsultacje z nauczycielami JĘZYKA ANGIELSKIEGO
odbywają się w s. 43 (I piętro):
  mgr E. Bychawska
mgr B. Fijałkowska
mgr I. Luty
mgr L. Łukasik
mgr I. Mędrkiewicz
mgr A. Piotrowska
mgr G. Wróblewski
7.Konsultacje z nauczycielami WF
odbywają się w s. 31 (parter, obok sali gimnastycznej)
  mgr K. Dudek
mgr B. Pilipczuk
mgr M. Lejtan
mgr M. Majerek
mgr K. Szczeblewski
mgr M. Chudy
8.Konsultacje z POZOSTAŁYMI nauczycielami
odbywają się w s. 44 (pokój nauczycielski, I piętro)