XLVIII Olimpiada Geograficzna

Zapraszam uczniów do udziału w tegorocznej edycji olimpiady z geografii. Najlepsi Młodzi Geografowie walczyć będą nie tylko o laury na arenie krajowej, ale również o szansę reprezentowania Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Paryżu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Informatorze oraz na stronie internetowej olimpiady.

Bliższych informacji nt. uczestnictwa w Olimpiadzie udzielają Sekretarze właściwych terytorialnie Komitetów Okręgowych.

Proszę o zgłoszenia do 29.09.2021 r.

Magdalena Sałgut