Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna informuje, że listy przyjętych do IX LO w Lublinie zostały udostępnione na stronie internetowej naboru oraz w budynku szkoły w sali 41 na pierwszym piętrze.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO