Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022


Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna informuje, że listy przyjętych do IX LO w Lublinie zostały udostępnione przy wejściu do budynku oraz na stronie internetowej szkoły.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO

  • Lista przyjętych do klasy 1bp (mat-fiz-inf) | otwórz
  • Lista przyjętych do klasy 1cp (biol-chem) | otwórz
  • Lista przyjętych do klasy 1dp (mat-geogr-ang) | otwórz
  • Lista przyjętych do klasy 1ep (geo-wos) | otwórz
  • Lista przyjętych do klasy 1gp (pol-hist-wos) | otwórz
  • Lista przyjętych do klasy 1hp (biol-chem) | otwórz