Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021


Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna informuje, że listy zakwalifikowanych do IX LO w Lublinie w roku szkolnym 2020/2021 zostały udostępnione na naszej stronie internetowej.

Dyrektor IX LO
Radosław Borzęcki

  • Lista zakwalifikowanych do klasy 1bp (mat-fiz-inf) | otwórz
  • Lista zakwalifikowanych do klasy 1cp (biol-chem) | otwórz
  • Lista zakwalifikowanych do klasy 1dp (mat-geogr-ang) | otwórz
  • Lista zakwalifikowanych do klasy 1ep (geo-wos) | otwórz
  • Lista zakwalifikowanych do klasy 1gp (pol-hist-wos) | otwórz
  • Lista zakwalifikowanych do klasy 1hp (biol-chem) | otwórz