Wyjazd do Hiszpanii – spotkanie rodziców

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie w sprawie planowanego wyjazdu do Hiszpanii, które odbędzie się dnia 13 lutego 2018 r. o godzinie 18:15, (po zebraniach dla klas pierwszych i drugich) w sali 11.

Anna Cieniuch-Król