Wydawanie świadectw maturalnych

Wydawanie świadectw maturalnych odbędzie się we wtorek 11 sierpnia 2020 roku według następującego harmonogramu:

godz. 10:00-12:00

  • klasa 3A – sala 11
  • klasa 3B – sala 12
  • klasa 3C – sala 22
  • klasa 3D – sala 23

godz. 12:00-14:00

  • klasa 3E – sala 11
  • klasa 3F – sala 12
  • klasa 3G – sala 22
  • klasa 3H – sala 23

Absolwenci ze starszych roczników poprawiający maturę – sala 12.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz postępowania zgodnie z wytycznymi sanitarnym obowiązującymi na terenie szkoły.

Dyrektor IX LO
Radosław Borzęcki