Wydawanie świadectw dojrzałości

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie w poniedziałek 5 lipca 2021 roku według następującego harmonogramu:

godz. 9:00-10:00

  • klasa 3A – sala 46
  • klasa 3C – sala 43
  • klasa 3E – sala 41
  • klasa 3H – sala 39

godz. 10:00-11:00

  • klasa 3B – sala 46
  • klasa 3D – sala 43
  • klasa 3G – sala 41

Absolwenci starszych roczników poprawiający maturę – godz. 9:00-11:00 – sala 12.

Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO