Wręczenie świadectw maturalnych

Wręczenie świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie odbędzie się w dniu 9 lipca 2024 roku (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00 w następujących salach:

  • klasa 4bp i 4cp – sala 11
  • klasa 4dp i 4ep – sala 12
  • klasa 4gp i 4hp – sala 22
  • osoby podwyższające – sekretariat

Świadectwa dojrzałości mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego serię i numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru oraz czytelny podpis absolwenta.

Wszystkim odbierającym przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

W późniejszym terminie świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Hanna Rusek
Wicedyrektor IX LO

Druk upoważnienia (pdf, 86 kB)