Wielkie pasje w Koperniku


W roku szkolnym 2018/2019 projekt „Żyć razem” realizowany w ramach Erasmus plus koncentruje się bardziej na naszym własnym „podwórku”, czyli na społeczności IX LO.

Chcielibyśmy, przede wszystkim, aby uczniowie Kopernika nie byli dla siebie anonimowi, aby nie mijali się na korytarzach jak osoby zupełnie sobie obce, zamknięte często w bardzo wąskich kręgach koleżanek i kolegów z tej samej klasy.

Na początek proponujemy udział w całorocznej akcji „Wielkie pasje w Koperniku”, którą wraz z Samorządem Uczniowskim rozpoczniemy już w październiku. Hobby każdego z nas może stać się ciekawym i inspirującym punktem wyjścia do poznawania Innych, do spojrzenia na koleżanki, kolegów, naszych nauczycieli z zupełnie innej, bardziej osobistej, przyjacielskiej perspektywy. Nasze zainteresowania są, z całą pewnością, wyjątkowe. Kochamy swoje pasje, często odnosimy sukcesy, choćby w dyscyplinach sportowych, tanecznych, wokalnych, literackich, ale niewielu o tym wie. Najwyższy czas, aby się tym podzielić.

Daj się poznać innym, to sprawi, że nie będziesz anonimowy i co więcej, być może zainspirujesz kogoś, by spotkać się w gronie miłośników tej samej dyscypliny lub rozbudzić zainteresowania kolegów., by dowiedzieli się czegoś o dziedzinie, w której jesteś ekspertem.

Nasza akcja jest adresowana do wszystkich uczniów IX LO, ale także do nauczycieli i pracowników szkoły. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.

Anna Szafran