Wielkanoc 2018

Alleluja Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!

Wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil
na Święta Wielkanocne,
serdecznych spotkań rodzinnych
przy świątecznym stole, przyjaznych rozmów,
miłych gestów i wszelkiej pomyślności
życzy

Dyrekcja IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie