Wieczór Autorski

Wieczór Autorski
fot. Marcin Sułek, dyrektor Civitas Christiana w Lublinie

Dnia 8 września 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Katolickiego Civitas Chrystiana w Lublinie ul. J. Bema 1/5 odbył się Wieczór Autorski poświęcony promocji publikacji popularno-naukowej „Dyrektorzy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972–2022” autorstwa dra Ireneusza Sadurskiego.

Na wydarzenie przybyli przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych Lublina i Lubelszczyzny w osobach: Ewy Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Ewy Agnieszki Zdzichowskiej – Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Janusza Zunia – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie, Zdzisława Niedbały – przedstawiciela Prezydenta Miasta Lublin.

Uroczystość zaszczycili również przedstawiciele środowiska akademickiego w osobach: prof. Leszka Wierzbickiego z Katedry Historii XVI-XIX w. Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i dr. Łukasza Jędrzejskiego z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

Ponadto uczestniczyli w spotkaniu byli dyrektorzy IX Liceum: Janina Szymajda i Zofia Bielecka, obecny dyrektor Radosław Borzęcki i wicedyrektor Hanna Rusek oraz dyrektor szkoły podstawowej nr 29 w Lublinie Jerzy Jarosiński.

Udział wzięli także doradca metodyczny z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Antonina Telicka-Bonecka oraz nauczyciele z lubelskich szkół średnich m.in. IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, w tym emerytowani oraz I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Byli obecni absolwenci i uczniowie szkoły, a także rodzice.

O doniosłości wydarzenia świadczy fakt, że relacja z uroczystości została zamieszczona w regionalnych środkach masowego przekazu: prasie radiu i Telewizji Lublin. Okolicznościowe wywiady z dyrektorem Radosławem Borzęckim zostały zamieszczone m.in. w Radiu Lublin i Nowy Tydzień, Civitas Chrystiana w Lublinie, co było kolejną formą promocji szkoły i Województwa Lubelskiego.

Dzięki temu Wieczór Autorski przyczynił się znacznie do promocji lubelskiej oświaty i Województwa Lubelskiego jako cenna inicjatywa ze względu na jej wartość i znaczenie historyczno-edukacyjne.

Poprzez informację telewizyjną zamieszczoną w Panoramie Lubelskiej i Radiu Lublin stał się formą uzupełnienia treści kształcenia, która rozpowszechnia i kształtuje pozytywny wizerunek Województwa Lubelskiego na arenie krajowej.

Promocję poza granicami kraju ułatwił fakt, że publikacja zawiera streszczenie w pięciu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Wydarzenie zostało nagrane przez gospodarza wieczoru dyrektora Civitas Chrystiana w Lublinie Marcina Sułka.

Wydana publikacja znacząco podnosi rangę szkoły w przestrzeni Województwa Lubelskiego i pokazuje dzieje placówki na przestrzeni 50-lat. IX Liceum jest jedną z nielicznych szkół w skali Województwa Lubelskiego mogących się poszczycić periodycznym wydawaniem okolicznościowych publikacji.

Wielowątkowość planowanego wydarzenia przyczyniła się w istotny sposób do promocji Województwa Lubelskiego.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO

GALERIA