Ważny komunikat!

Szanowni Państwo,

informuję, że od 8 kwietnia 2019 r. w IX LO w Lublinie rozpoczęta zostanie akcja strajkowa pracowników, która trwała będzie do odwołania.

Co to w praktyce oznacza?

  • strajk jest legalny i przeprowadzany w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: o sporze została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy oraz władze oświatowe;
  • od dnia 8 kwietnia każdy z pracowników każdego dnia (do odwołania akcji) przychodząc do pracy decyduje o przystąpieniu lub nie do strajku;
  • dyrektor jako pracodawca dowiaduje się każdego dnia rano o liczbie strajkujących pracowników i na bieżąco wykonuje zadania zmierzające do zapewnienia opieki uczniom;
  • realne jest (przy dużym odsetku strajkujących), że od 8 kwietnia będziemy starali się zapewniać uczniom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, a nie dydaktyczne;
  • dyrektor szkoły w chwili obecnej nie jest w stanie określić, jaka część pracowników przystąpi do akcji strajkowej.

Mając nadzieję na pozytywne wyniki rozmów Związków Zawodowych z przedstawicielami Rządu, bardzo proszę o współpracę i śledzenie informacji o strajku na stronie internetowej szkoły.

O wszelkich nowych okolicznościach będę Państwa niezwłocznie informować.

Z poważaniem,
Radosław Borzęcki
Dyrektor szkoły