Warsztaty laboratoryjne

6 lutego 2019 roku uczniowie III-ich klas biologiczno-chemicznych naszego liceum uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych w Zakładzie Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia badając procesy redoks oraz kinetykę reakcji chemicznych.

Młodzież zdobyła ważne doświadczenia pracy badawczej oraz pogłębiła wiedzę chemiczną, co mamy nadzieję zaowocuje podczas egzaminu dojrzałości.

Nauczycielami opiekującymi byli Agnieszka Kamińska-Ostęp oraz Joanna Doroszuk.

Agnieszka Kamińska-Ostęp

GALERIA
fot. IX LO w Lublinie