Warsztaty laboratoryjne

W dniu 23 września 2021 roku klasa 3c – biologiczno-chemiczna odbyła warsztaty laboratoryjne na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.

Uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń chemicznych związanych z miareczkowaniem.

Zdobyte doświadczenie chemiczne, nie tylko badawcze, na pewno przyniesie pozytywne efekty w dalszym etapie kształcenia.

Opiekunem grupy z ramienia szkoły był wychowawca klasy (nauczyciel chemii) Agnieszka Kamińska-Ostęp.

Agnieszka Kamińska-Ostęp

GALERIA
fot. A. Kamińska-Ostęp

  • Warsztaty laboratoryjne | otwórz