W każdym razie…

żadnym razie nie chcę nikogo obrazić, ale używanie formy w każdym bądź razie jest niepoprawne. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN odrzuca je bezwarunkowo, dlatego chcę zwrócić na to wyrażenie Waszą szczególną uwagę.

Owszem, w języku polskim występuje zaimek jaki bądź (inaczej: jakikolwiek), ale oznacza: przypadkowy, wszystko jedno jaki, jakiś tam, pierwszy z brzegu, do wyboru itp., wymienione zaś powyżej wyrażenie oznacza bądź co bądź (znaczenie: niezależnie od tego, co było powiedziane, niezależnie od okoliczności, niezależnie od czegokolwiek).

W każdym razie piszę o tym, bo od dawna słyszę niepoprawne połączenie partykuły bądź (oznacza: -kolwiek, np. jakikolwiek/jaki bądź) z wyrażaniem: w każdym razie. Czyli brzmi to tak: w każdym jakimkolwiek razie. Chyba nie o to chodziło 🙂

Beata Bojar