VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Sukces!

Bartłomiej Olchawa uczeń klasy 1gp zajął III miejsce w Polsce w Konkursie Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych organizowanym przez UKSW i otrzymał indeks na Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Gratulujemy sukcesu!

Agata Szewczyk