Tutoring


Dla osób zainteresowanych zamieszczamy prezentację pt. „Tutoring w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie” przygotowaną przez Panią Monikę Gałkowską, pedagoga szkolnego.

Czytaj dalej