Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Zapraszam do udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Jest to projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie.

Gra odbywa się zespołowo: zespół liczy od 2-4 osób.

Zgłoszenia zespołów przyjmuję przez dziennik elektroniczny do dnia 27 listopada 2020 roku.

Katarzyna Lipska