Światowy Dzień Mokradeł

Sukces!

W dniu 03 lutego 2023 roku uczniowie klas 2dp i 3dp pod opieką p. prof. Jadwigi Kozdry i p. prof. Izabeli Luty uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Mokradeł na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Uczniowie brali udział w wykładach na temat terenów podmokłych i warsztatach edukacyjnych oraz oglądali wystawy fotograficzne i malarskie prezentujące unikalny charakter przyrody na terenach bagiennych.

Uczeń klasy 2dp Tytus Brzeszczak zajął czwarte miejsce w konkursie wiedzy o mokradłach.

Gratulujemy Tytusowi wyróżnienia!

Magdalena Sałgut