Świadectwa dojrzałości i aneksy

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 3 lipca 2018 roku od godziny 10:00 do 14:00 w sali 11 i 12.

Wydawanie aneksów (dotyczy absolwentów podwyższających wyniki) w sekretariacie szkoły.

W pozostałe dni, do 13 lipca 2018 roku, od godziny 8:00 do 14:00 można odebrać świadectwa w sekretariacie.

Dyrekcja