Sukcesy matematyczne uczniów klasy 3B

Sukces!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczniowie Kamil Fahmi Amin oraz Michał Ganczarenko odnieśli spektakularne sukcesy w konkursach matematycznych!

Kamil Fahmi Amin

 1. 72. Olimpiada Matematyczna – etap okręgowy.
 2. Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Fizyczny „Wygraj Indeks” – laureat, drugie miejsce w Polsce, otrzymał indeks Politechniki Gdańskiej.
 3. Jagielloński Turniej Matematyczny – finalista.
 4. XIV Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – obecnie finalista, nie ogłoszone jeszcze ostatecznych wyników.
 5. Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka, zorganizowany przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – półfinalista, etap IV z V, konkurs trwa.
 6. Zrozum, Zalicz, Zostań Matematykiem – konkurs UMCS w którym został jedynym laureatem ze znaczną przewagą nad drugim miejscem. Maksimum to 300 punktów, Kamil uzyskał 249, drugie miejsce miało ich 178. Dostał indeks UMCS.
 7. Matematyczny Naboj – Międzynarodowe zawody matematyczne dla pięcioosobowych drużyn (wspólnie z kolegami z klasy – Michałem Ganczarenką, Damianem Pałyską i Dawidem Dylonem) – 186 miejsce na świecie z 1250 drużyn. W Polsce 52 miejsce na 156 drużyn.
 8. Konkurs międzynarodowy „matematyka – nasz wspólny język”, konkurs organizowany przez Politechnikę Wrocławską. II etap – konkurs trwa.

Michał Ganczarenko

 1. 72. Olimpiada Matematyczna – etap okręgowy.
 2. XIV Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – etap okręgowy.
 3. Jagielloński Turniej Matematyczny – finalista.
 4. Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Fizyczny „Wygraj Indeks” – laureat, Politechnika Gdańska, 6 miejsce w Polsce.
 5. Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka, zorganizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – półfinalista, etap IV z V, konkurs trwa.
 6. Matematyczny Naboj – Międzynarodowe zawody matematyczne dla pięcioosobowych drużyn (wspólnie z kolegami z klasy – Kamilem Fahmi Amin, Damianem Pałyską i Dawidem Dylonem) – 186 miejsce na świecie z 1250 drużyn. W Polsce 52 miejsce na 156 drużyn.
 7. Konkurs międzynarodowy „matematyka – nasz wspólny język”, konkurs organizowany przez Politechnikę Wrocławską – II etap z III – konkurs trwa.

Małgorzata Kaczorowska-Litak