Spotkania z pracownikami naukowymi UMCS

W ramach zajęć dla Szkoły Partnerskiej UMCS w naszej szkole odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 5 klas.

  • 11.04.2024 r. – „Prześladowania religijne we współczesnym świecie”, dr hab. Małgorzata Flaga – klasy IV dp i IV ep
  • 16.04.2024 r. – „Społeczno-gospodarcze skutki zmian klimatu w Arktyce”, dr hab. Michał Łuszczuk – klasa II d
  • 18.04.2024 r. – „Walory parków narodowych w Polsce”, dr Małgorzata Stanicka – klasy III dp i III ep


Spotkania z pracownikami naukowymi UMCS są doskonałą okazją, żeby rozwijać wśród naszych uczniów zainteresowania naukami geograficznymi i poszerzać wiedzę o przemianach we współczesnym świecie.

Magdalena Sałgut