Rok 2019

– Który mamy rok?
– Yyyy… mamy… 2019 (dwa tysiące dziewiętnasty).


Odmiana polskich liczebników jest trudna, ale rządzą nią przejrzyste zasady. W datach nie odmieniamy liczebników oznaczających tysiące i setki, kolejne – dziesiątki i jedności odmieniamy.

To wszystko! Proste, prawda? A jednak sprawia to trudność. Może więc łatwiej będzie zapamiętać bardzo znane daty z historii Polski.

– W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?
– W 1000 (tysięcznym).
– A w którym Chrobry koronował się na króla Polski?
– W 1025 (tysiąc dwudziestym piątym).

Per analogiam: W roku 2000 (dwutysięcznym) miała miejsce tysięczna rocznica tego zjazdu, a 2019 (dwa tysiące dziewiętnasty) jest Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

PS
Zapamiętaj tylko jedną datę: rok 2000! (dwutysięczny!). W kolejnych odmieniaj konsekwentnie: w 2001 (dwa tysiące pierwszym), w 2002 (dwa tysiące drugim) itd.

Beata Bojar