Rekrutacja 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy przyjęcie 192 uczniów do sześciu klas pierwszych 4-letniego liceum ogólnokształcącego, realizujących następujące rozszerzenia:

KLASA 1 B

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka
 • nauczane języki obce: język angielski (kontynuacja), język francuski (od podstaw)
 • liczba uczniów: 32

KLASA 1 C

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia
 • nauczane języki obce: język angielski (kontynuacja), język francuski (od podstaw)
 • liczba uczniów: 32

KLASA 1 D

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia
 • nauczane języki obce: język angielski (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw)
 • liczba uczniów: 32

Oddziały E i F są łączone (2 grupy po 16 osób)


KLASA 1 E

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, geografia
 • nauczane języki obce: język angielski (kontynuacja), język hiszpański (od podstaw)
 • liczba uczniów: 16

KLASA 1 F (oddział dwujęzyczny)

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: język hiszpański, geografia
 • nauczane języki obce: język hiszpański (kontynuacja), język angielski (kontynuacja)
 • liczba uczniów: 16
 • warunkiem przyjęcia do klasy, kończącej się możliwością zdawania egzaminu maturalnego w języku hiszpańskim, jest znajomość tego języka na poziomie podstawowym A1-A2

KLASA 1 G

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • nauczane języki obce: język angielski (kontynuacja), język włoski (od podstaw)
 • liczba uczniów: 32

KLASA 1 J

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski
 • nauczane języki obce: język angielski (kontynuacja), język hiszpański (od podstaw)
 • liczba uczniów: 32


DOKUMENTY

 • Terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie (zarządzenie i załącznik nr 1) | otwórz
 • Regulamin Rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie na rok szkolny 2023/2024 | otwórz
 • Rejestracja kandydata | otwórz
 • Zasady rekrutacji do klasy I Sekcji Dwujęzycznej z językiem hiszpańskim | otwórz
 • Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych 2023 | otwórz
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024 | otwórz

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO