Rekrutacja 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy przyjęcie 192 uczniów do sześciu klas pierwszych 4-letniego liceum ogólnokształcącego, realizujących następujące rozszerzenia:


Oddziały Ep i Fp są łączone (2 grupy po 16 osób).


Bpmatematyka, fizyka, informatyka
język angielski, język niemiecki
Cpbiologia, chemia
język angielski, język włoski
Dpmatematyka, geografia, język angielski
język angielski, język niemiecki
Epwiedza o społeczeństwie, geografia
język angielski, język hiszpański
Fpoddział dwujęzyczny: wiedza o społeczeństwie, geografia, język hiszpański
język hiszpański, język angielski
Warunkiem przyjęcia do klasy, kończącej się możliwością zdawania egzaminu maturalnego w języku hiszpańskim, jest znajomość tego języka na poziomie podstawowym A1-A2.
Gpjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie
język angielski, język francuski
Hpbiologia, chemia
język angielski, język francuski

Czekamy właśnie na Ciebie !!!


DOKUMENTY

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie.
  • Regulamin Rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie na rok szkolny 2021/2022 | otwórz

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO