Rekrutacja 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy przyjęcie 224 uczniów do ośmiu klas pierwszych, realizujących rozszerzenia:

Amatematyka, fizyka
(język angielski, język francuski)
Bmatematyka, informatyka, fizyka
Nowość (patronat firmy programistycznej CompuGroup Medical Polska)
(język angielski, język niemiecki)
Cbiologia, chemia
(język angielski, język hiszpański)
Dmatematyka, geografia, język angielski
(dodatkowo: Wykłady godne rozpowszechnienia – TED)
(język angielski, język niemiecki)
Egeografia, wos
Nowość (dodatkowo: MatematykaZajęcia artystyczne;
Realizacja projektu Erasmus Plus: Francja, Estonia, Rumunia, Włochy)
(język angielski, język włoski)
Fklasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim – geografia
Nowość (dodatkowo: Matematyka)
(język hiszpański, język angielski)
Warunkiem przyjęcia do klasy, kończącej się możliwością zdawania egzaminu maturalnego w języku hiszpańskim, jest znajomość tego języka na poziomie średniozaawansowanym.
Gjęzyk polski, historia, wos
(dodatkowo: Wykłady godne rozpowszechnienia – TED)
(język angielski, język włoski)
Hbiologia, chemia
(język angielski, język francuski)

Czekamy właśnie na Ciebie !!!

DOKUMENTY

Regulamin rekrutacji IX LO w Lublinie

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu z języka hiszpańskiego dla kandydatów dla klasy pierwszej dwujęzycznej w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie