Projekt „Lokomotywy”


Zapraszamy do udziału w projekcie „Lokomotywy” Fundacji Teatrikon.

Jest to działanie skierowane na większe zaangażowania uczniów w życie szkoły poprzez samodzielną realizację inicjatyw na jej terenie.
Wśród młodych ludzi zostaną wyłonieni liderzy środowisk rówieśniczych, którzy staną się metaforycznymi „lokomotywami”, mającymi za zadanie w przyszłości „pociągnąć” swoich kolegów i koleżanki do większego zaangażowania w życie społeczności szkolnej.

Rejestracja elektroniczna: www.teatrikon.pl

Siódma edycja Lokomotyw odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Lublin.