Poprawki deklaracji maturalnych

Informuję, że w dniach 1-5 lutego 2021 roku, w godzinach 13:00-16:00,  Maturzyści i Absolwenci mogą dokonać zmian w deklaracjach maturalnych oraz podpisać potwierdzenia zgodności danych przekazanych do OKE.

Piotr Kaliński
Administrator sieci