Pokazy z fizyki

W dniu 6 września 2017 r. odbędą się pokazy fizyczne.
Uczniowie klas: 1a, 1b, 1h, 2a, 2b, 2h, 3a oraz 3b proszeni są o przyniesienie do szkoły pisemnej zgody rodziców.