Pokazy z fizyki

Lista klas, które wychodzą na „POKAZY Z FIZYKI” w Instytucie Fizyki UMCS, 4 września 2019, w godz. 7:45-10:30 (powrót na godz. 11:00).

Zbiórka, na pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, o godz. 7:45.

Klasy: 1ap, 1bp, 1b, 2a, 2b, 2h, 3a, 3b, 3h.

Uczniowie proszeni są o dostarczenie zgody Rodziców na wyjście na Pokazy według wzoru:

Zgodnie z RODO IX LO

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UCZESTNICTWO
DZIECKA (imię i nazwisko dziecka) W WYCIECZCE

……………………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w Pokazach z Fizyki w Instytucie Fizyki UMCS dnia 4 września 2019 r. od godz. 7:45 do 10:30.
Proszę o pozwolenie na rozpoczęcie i zakończenie wycieczki w miejscu spotkania: Instytut Fizyki UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, Lublin.

……………….
(podpis)