Podziękowanie

„Na ręce Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

Zarząd Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Lublinie składa serdeczne podziękowania dla nauczycieli i młodzieży za wsparcie działań Stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.

Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje osób potrafiących dostrzec potrzebujących. Cieszymy się, że spotykamy na swojej drodze dobrych, wrażliwych i zdolnych do pomocy ludzi.

W imieniu Zarządu
Krajowego Towarzystwa Autyzmu O/Lublin
Prezes Zarządu mgr Iwona Mróz”

GALERIA
[Not a valid template]