Po kwarantannie…

W najbliższym tygodniu wrócą do szkoły uczniowie klas III D, III G oraz III H, którzy zostali objęci kwarantanną. Podejmą swoje obowiązki zawodowe także nauczyciele. W sumie prawie 100 osób!

Czym jest kwarantanna? W sytuacji, gdy jeden z uczniów zostanie zakażony wirusem COVID-19, pozostali uczniowie z tej klasy muszą pozostać w domu. Dotyczy to również nauczycieli prowadzących lekcje oraz ich rodzin. Kwarantanną obejmuje się wszystkie osoby, które zostały wystawione na ryzyko zakażenia chorobą. Nie ma znaczenia to, że uczeń siedział w odległej ławce, a dystans między nim a nauczycielem wynosił ponad 2 metry.

Dla dorosłych kwarantanna to utrata stabilności zawodowej, ograniczenie możliwości zarobkowania i utrzymania rodziny. Dla uczniów to brak możliwości kontynuowania nauki w szkole, liczne zastępstwa i problemy z realizacją materiału.

Wobec powyższego, zwracamy się z apelem do całej społeczności szkolnej o bezwzględne przestrzeganie zasad zawartych w Komunikacie Dyrektora Szkoły „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego wywołanego Covid-19”, zamieszczonym w zakładce „Dokumenty” na stronie naszego liceum.

Pamiętajmy, że osoby wykazujące objawy choroby, w tym w szczególności podwyższoną temperaturę, nie mogą przychodzić do szkoły. Jeśli ktoś poczuje się źle w trakcie lekcji, musi zostać niezwłocznie odizolowany od innych. Osoba z objawami choroby pod żadnym pozorem nie może uczestniczyć w zajęciach, ani ich prowadzić!

Bądź odpowiedzialny za siebie i swoich najbliższych!
Bądź odpowiedzialny za innych!

Anna Szafran i inni
Wasi powracający nauczyciele