Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

W dniu 28 września 2019 roku wyruszamy z maturzystami na Jasną Górę.

Zbiórka o godzinie 5:50 na przystanku przy ul. Bohaterów Monte Cassino naprzeciwko kościoła na Poczekajce (przystanek Irydiona).

6:00 Wyjazd.
12:00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
13:00-14:40 Czas na indywidualną modlitwę w Kaplicy Matki Bożej, obiad.
15:00 Spotkanie ewangelizacyjne w Bazylice.
15:30 Eucharystia w Bazylice.
Po Eucharystii ok. 17:00 powrót do Lublina.

Przydział autokarów:
Nr 40 klasa 3c
Nr 41 klasa 3a, 3b
Nr 42 klasa 3d, 3e, 3f, 3g, 3h

Agata Szewczyk