Ów

„O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!” – napisał w „Panu Tadeuszu” Adam Mickiewicz.

Czyli „rok” to rzeczownik w rodzaju męskim – jego odpowiednikiem jest zaimek „ów”, a nie „owy”! Jeżeli ten zaimek będzie odnosił się do rzeczownika w rodzaju żeńskim – powiemy „owa”, jeżeli zaś do rzeczownika w rodzaju nijakim – powiemy „owo”.

Ów młody człowiek był nieodpowiedzialny (Ale nie hejtujcie mnie 🙂 za to zdanie!).

Owa kobieta nie pojawiła się nigdy więcej na Dworcu Głównym w Lublinie.

Owo dziecko nie zgłosiło się do poradni.

PS
Chyba brzmi to trochę archaicznie. Może to jest przyczyna błędów, które popełniają młodzi użytkownicy języka polskiego 🙂

Beata Bojar