Organizacja pracy szkoły w czasie pandemii

Zgodnie z zapowiedzią, w zakładce „Dokumenty”, zostały zamieszczone „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w IX LO im. M. Kopernika w Lublinie w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego wywołanego Covid-19”.

Dyrektor IX LO
Radosław Borzęcki