Opłaty

Informacje na temat opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych, odszkodowania za zagubione kart i innych.

Opłata za:

wydanie duplikatu świadectwa26,00 zł
wydanie duplikatu legitymacji szkolnej9,00 zł
odszkodowanie za zagubioną kartę szkolną5,00 zł
odszkodowanie za zagubioną kartę biblioteczną5,00 zł
opłata za umieszczenie materiałów reklamowych na terenie szkoły (za każdy egzemplarz)5,00 zł

Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Andrzeja Struga 6
20-709 Lublin
71 1240 1503 1111 0010 0168 5924