Opłaty

Informacje na temat opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych, odszkodowania za zagubione kart i innych.

Opłata za:

  • wydanie duplikatu świadectwa – 26,00 zł
  • wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9,00 zł
  • wydanie „duplikatu” mLegitymacji (wygenerowanie kodu) – 9,00 zł
  • odszkodowanie za zagubioną kartę szkolną – 5,00 zł
  • odszkodowanie za zagubioną kartę biblioteczną – 5,00 zł
  • opłata za umieszczenie materiałów reklamowych na terenie szkoły (za każdy egzemplarz) – 5,00 zł

Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Andrzeja Struga 6, 20-709 Lublin
71 1240 1503 1111 0010 0168 5924