Olimpiady i konkursy geograficzne

Zapraszam uczniów do udziału w następujących olimpiadach i konkursie geograficznym:

1. XLVI Olimpiada Geograficzna
Zadania i wymagania znajdują się na stronie.

2. XIII Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH
Geografia z elementami geologii – zadania są do pobrania po elektronicznej rejestracji na stronie .

3. Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo – Planeta
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mogą wziąć udział:
– w teście konkursowym ze znajomości geografii Polski i świata
oraz
– w konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej lub albumowej na temat: „Najpiękniejsze regiony Polski”.

Szczegółowe informacje u p. Magdaleny Sałgut – nauczycielki geografii.

Magdalena Sałgut