Olimpiada z języka niemieckiego

Zapraszam chętnych uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie z języka niemieckiego.

Etap szkolny odbędzie się 3 listopada 2017 roku o godzinie 10.00.

Zgłoszenia przyjmuję do 25 października 2017 roku.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty lub przez dziennik elektroniczny z p. Magdaleną Rybińską.