Olimpiada Wiedzy Technicznej

Zapraszam do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej (regulamin) lub Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości (regulamin) w roku szkolnym 2017/2018.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt do 13 października 2017 roku (osobisty lub elektroniczny przez dziennik).

Cezary Grzelak