Olimpiada Przedsiębiorczości

Zapraszam do udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej – wirtualna gra ucząca zasad inwestowania na giełdzie oraz w Olimpiadzie Przedsiębiorczości.

Zgłoszenia przyjmuję do 26 października 2018 roku.

Zainteresowanych proszę o kontakt osobisty lub przez dziennik elektroniczny.

Katarzyna Lipska