Olimpiada Przedsiębiorczości

Zapraszam do udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, która odbędzie się 3 grudnia 2020 roku o godz. 9:00.

Olimpiada odbędzie się w formie zdalnej.

Zgłoszenia przyjmuję przez dziennik elektroniczny do 20 listopada 2020 roku.

Katarzyna Lipska