Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, która jest organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

Zgłoszenie udziału do 15 października 2018 roku.

Informacji dotyczących olimpiady udziela p. Cezary Grzelak.