Olimpiada Cyfrowa


Zapraszam do udziału w II Olimpiadzie Cyfrowej. To konkurs interdyscyplinarny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawdzający kompetencje cyfrowe uczniów.
Tematem II Olimpiady będzie „Kreatywne korzystanie z mediów w poszanowaniem zasad etycznych i wartości”.

Pierwszy etap (test on-line) odbędzie się 23 listopada 2017 roku o godz. 10:00.

Zapisy przyjmuję do 13 listopada 2017 roku. Osoby zainteresowane proszę o kontakt na e-mail piotr.brodzik@9lo.lublin.pl.

Piotr Brodzik